Coronavirus update 22-10-2020

Geachte heer, mevrouw,

Wij vragen u de volgende richtlijnen goed door te lezen:

 • Kom niet veel te vroeg naar de praktijk
 • Desinfecteer de handen voor het betreden van de praktijk
 • Kom met maximaal 1 ouder of begeleider naar de praktijk
 • Ouders/begeleiders wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen
 • Houdt in de wachtruimte en gangen 1,5 meter afstand
 • Volg de instructies van ons personeel op

Wij vragen u onderstaande vragenlijst voor u zelf door te nemen.
Als u alle vragen op de dag van de afspraak met ‘nee’ beantwoordt bent u van harte welkom in onze praktijk.
Als u één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoordt vragen wij u contact met ons op te nemen zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

 

 • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de uitslag van een corona-test
 • Heeft u nu of in de afgelopenn 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38 graden C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en /of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korten dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine) vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Tot binnenkort!

Team CBT-MB