Altijd snel geholpen

We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons komt snel geholpen wordt. Bij pijn kun je direct terecht. In andere gevallen word je binnen een week geholpen. De eigen huisarts of tandarts verwijst door naar onze praktijk.

Voordat we iets aan tanden en kiezen doen, maken we eerst rustig kennis met elkaar. We zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en nemen daar ruim de tijd voor. Ook de prettige sfeer binnen de praktijk en onze informele kleding helpen daarbij.

Je maakt kennis met:

  • De tandarts die de behandeling uitvoert
  • De anesthesiemedewerker die helpt bij de narcose
  • De preventie assistente die leert het gebit gezond te houden

We leggen in gewone-mensentaal uit wat we gaan doen om het gebit weer gezond te maken. De preventie assistente maakt een begin met het geven van voorlichting over mondverzorging. Er is alle tijd om vragen te stellen. En heeft je kind geen zin meer om mee te luisteren? We hebben een fijne speelhoek!

We sluiten af met een pijnloos onderzoek. Als het mogelijk is wordt er een röntgenfoto gemaakt van het gebit. We bekijken tanden en kiezen met een spiegeltje. Op basis hiervan wordt besloten of een behandeling onder narcose noodzakelijk is of dat we een gewenningstraject starten. We maken altijd eerst een behandelplan op maat. Pas bij de tweede afspraak start de behandeling.